Finanse

tematyczny blog internetowy!

Archive for October, 2018

O wysokości wypłacanego odszkodowania decydują różne czynniki. Najczęściej to zakład ubezpieczeń – powołani przez niego rzeczoznawcy oceniają straty, definiują ich wartość. Dzięki takiej ocenie sytuacji, ocenie szkody dopuszczalne jest odzyskiwanie zadośćuczynień. A jakkolwiek każdy, kto tylko ucierpiał w konkretnym zdarzeniu, kto poniósł straty – moralne czy materialne chce takie zadośćuczynienie uzyskać, nawet jeśli miałaby to być nieduża suma – uprzejmie zapraszamy po pomoc: pomoc w uzyskaniu odszkodowania zielona góra – ars-iuris.pl. Odszkodowanie wielu z nas się przystaje i nie musimy  [ Read More ]

Read More